روز تشکیل : نام استاد : نام کلاس :
کلاس/ساعت8910111213141516171819
کلاس 102      نصب و راه اندازی شبکه حسام رضوی زاده 16-14هر هفته    
کلاس 103        کاربردکامپیوتردرحسابداری2 سمیرا نوفرستی 18-16هر هفتهکاربردکامپیوتردرحسابداری3 سمیرا نوفرستی 20-18هر هفته
کارگاه 104   ترکیب مواد در نقاشی علیرضا اکبرزاده 14-11هر هفتهطراحی سطح1 علیرضا طاهری مقدم 18-14هر هفته  
کلاس 106طرح جامع(سمینار) محمد ابوترابی 15-8هر هفته
طرح عملی جامع محمد ابوترابی 15-8هر هفته
     
کلاس 107 نقاشی (۲) نرگس صدری زاده 14-9هر هفتهطراحی (۲) لادن اورنگی 19-14هر هفته 
کلاس 108طراحی گرافیک متحرک سارا سالاری 13-8هر هفتهکامپیوتر تخصصی 1 مریم ابراهیمی رحمتی 17-13هر هفته
رایانه و نرم افزار1 مریم ابراهیمی رحمتی 18-13هر هفته
  
کارگاه 109      چاپ دستی 1 صدیقه داراب منش 17-14هر هفته   
کلاس 201هنر و تمدن اسلامی علیرضا کریمی 12-8هفته فرد  تاریخ اسلام مریم پروازی 16-14هر هفتهمتره و برآورد احسان یمینی 19-16هر هفته 
کلاس 202تحقیقات بازاریابی محمد ناصری 10-8هر هفتهتجارت الکترونیک محمد ناصری 13-10هفته فرد   مالیاتی (۱) مریم فیض ابادی 18-16هر هفته
مالیاتی (۱) عباس عظیمی رحمتی 18-16هر هفته
حسابداری مالیاتی مریم فیض ابادی 20-18هر هفته
حسابداری مالیاتی عباس عظیمی رحمتی 20-18هر هفته
کلاس 205اصول سرپرستی فرهاد سعادت نیا 10-8هر هفته    حقوق تجارت نصراله خاکساران 16-14هر هفتهحقوق تجارت نصراله خاکساران 18-16هفته فردروشهای طراحی و تولید صنعتی حسین رضایی اذریانی 20-18هر هفته
کلاس 206ائین زندگی محمد باقر رضائیان 10-8هر هفتهائین زندگی محمد باقر رضائیان 12-10هر هفته  دانش خانواده و جمعیت محمد باقر رضائیان 16-14هر هفتهتاریخ اسلام مریم پروازی 18-16هر هفته  
کلاس 207ریاضی مهندسی ریحانه حکمت زاده 10-8هر هفته
تحقیق در عملیات (1) سمیرا کیوان پور 10-8هر هفته
تحقیق در عملیات (1) سمیرا کیوان پور 12-10هفته فرد
تحقیق در عملیات (2) سمیرا کیوان پور 12-10هفته زوج
تحقیق در عملیات 2 سمیرا کیوان پور 12-10هفته زوج
تحقیق در عملیات (2) سمیرا کیوان پور 14-12هر هفته
تحقیق در عملیات 2 سمیرا کیوان پور 14-12هر هفته
ریاضی عمومی 2 امیر صابر 17-14هر هفتهامور مالی بین المللی شهرزاد لطفعلی 19-17هر هفته 
کلاس 301  مبانی سازمان و مدیریت فرهاد سعادت نیا 13-10هر هفته اقتصاد کلان شهرزاد لطفعلی 17-14هر هفتهروابط صنعتی محمدرضا نداف شرق 20-17هر هفته
روابط کار در سازمان محمدرضا نداف شرق 20-17هر هفته
کلاس 302  معادلات دیفرانسیل امیر صابر 12-10هفته زوج        
کلاس 303معادلات دیفرانسیل امیر صابر 10-8هر هفتهزبان خارجی سلما سادات علوی 12-10هر هفتهزبان خارجی سلما سادات علوی 14-12هفته فردتجزیه و تحلیل سیستم ها فرهاد سعادت نیا 16-14هر هفتهحقوق بازرگانی (تطبیقی و اسلامی) نصراله خاکساران 18-16هفته زوجحقوق بازرگانی (تطبیقی و اسلامی) نصراله خاکساران 20-18هر هفته
کلاس 304     فنون تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها فرهاد سعادت نیا 16-13هر هفته    
کلاس 308 درک و بیان معماری2 محسن پارسا 15-9هر هفتهتجزیه و تحلیل سیستم ها فرهاد سعادت نیا 14-12هفته زوج طراحی فنی ایمان میر شجاعیان حسینی 20-16هر هفته
کلاس 309   پیانوی عمومی(۱) سروش شکیب 15-11هر هفته
پیانوی عمومی2 سروش شکیب 15-11هر هفته
     
کلاس 310   ساز ایرانی(۲) بهروز عطایی 14-11هر هفته
ساز ایرانی(۶) بهروز عطایی 14-11هر هفته
      
کلاس 401 تاریخ خط ایران و جهان راحیل رحیمی 11-9هر هفتهتاریخ خط ایران و جهان راحیل رحیمی 13-11هر هفته       
کلاس 402تکنولوژی و کارگاه گرافیک(3) علی فتح آبادی 13-8هر هفتهآشنایی با مبانی برنامه ریزی کالبدی سحر نجاتیان 16-13هر هفته    
کلاس 404   تمرین های معماری2 وجیهه ملائی شمس 16-11هر هفته    
کلاس 405طراحی معماری۲ محمد حامد خاکسار 14-8هر هفتهطراحی و بسته بندی هادی عزیزی فر 20-14هر هفته
کلاس 406عکاسی رنگی کیارنگ علایی 11-8هر هفتهعکاسی 2 کیارنگ علایی 15-11هر هفته     
کلاس 407طراحی نشانه سحر چنگیز 15-8هر هفتهتصویرسازی محمد ابوترابی 18-15هر هفته
تصویرسازی(1) محمد ابوترابی 18-15هر هفته
تصویرسازی1 محمد ابوترابی 18-15هر هفته
  
کلاس 409  نظارت چاپ حسن کلانتر 12-10هر هفتهنظارت چاپ حسن کلانتر 14-12هر هفتهچاپ ماشینی حسن کلانتر 16-14هر هفتهچاپ ماشینی حسن کلانتر 18-16هر هفته  
کلاس 410خوشنویسی و طراحی حروف 1 نعیم قائمی 12-8هر هفتهکاربردخط در گرافیک نعیم قائمی 15-12هر هفتهتکنولوژی و کارگاه گرافیک(2) گلاله اسکویی 20-15هر هفته
کلاس 411      طراحی پایه 2 لاله ضابطی 20-14هر هفته
کلاس 412طرح عملی جامع آزیتا رئیسی 14-8هر هفتهطراحی پوستر مهدی درویشی 20-14هر هفته
کلاس 413ریاضی عمومی2 سپیده دقاق 10-8هفته زوج
ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت سپیده دقاق 10-8هفته فرد
ریاضی عمومی2 سپیده دقاق 12-10هر هفتهاصول سرپرستی محمد ناصری 14-12هر هفته      
کلاس 414  صفحه آرایی علی بیات 13-10هر هفته
صفحه آرایی(1) علی بیات 13-10هر هفته
کارگاه صفحه آرایی علی بیات 13-10هر هفته
کارگاه ارتباط تصویری 3 علی بیات 18-13هر هفته  
کلاس 415تکنولوژی و کارگاه گرافیک(3) فرزاد بحیرایی 12-8هر هفتهطرح عملی جامع فرزاد بحیرایی 18-12هر هفته  
کارگاه 601    ساز ایرانی(۲) بهنام محجوبی 16-12هر هفته
ساز ایرانی(۴) بهنام محجوبی 16-12هر هفته
ساز ایرانی(۶) بهنام محجوبی 16-12هر هفته