دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


استاندارد : 4

دیداری و شنیداری : 23

لوح فشرده : 1

مقاله : 1

منابع الکترونیکی:پیایند : 409

پایان‌نامه : 1550

پیایند : 77

کتاب فارسی : 15896

کتاب لاتین : 397


سایر روشهای جستجو و بازیابی اطلاعات :


 درخواست یا پرسش از کتابدار

کاربران آنلاین :