دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

کتابخانه موسسه آموزش عالی فردوس مشهد

 

تاريخچه و معرفي كتابخانه:

كتابخانه موسسه آموزش عالی فردوس درسال 1384 همزمان با شروع فعاليت آموزشي موسسه با زیر بنای 130 متر مربع شروع به كار نموده است.  توسعه كتابخانه با توجه به اهداف راهبردي موسسه و با  تاكيد بر فراهم آوري منابع آموزشي و پژوهشي مورد نياز اساتيد ودانشجويان و مطابق با رشته هاي آموزشي موجود درموسسه صورت گرفته است .

منابع كتابخانه موسسه شامل كتابهاي فارسي، لاتين و  مرجع ، مجلات فارسي و لاتين و  هم چنين پروژه ها و  پايان نامه هاي تحصيلي دانشجويان در مقاطع تحصيلي مختلف  مي باشد. كتابخانه موسسه  فردوس دارای بالغ بر 17850 منبع از كتب فارسي،لاتين و مرجع و  منابع  الكترونيكي است. علاوه بر این كتابخانه داراي 92  مجله و 869 نسخه پايان نامه مي باشد. سيستم چيدمان كتابها در قفسات به صورت موضوعي و براساس رده بندي كنگره انجام پذيرفته است.

  ارائه جستجو كتابخانه با بهره گيري از سیتم الکترونیکی نرم افزار  کتابخانه انجام میگیرد.

فضاي كتابخانه موسسه آموزش عالي فردوس متشكل از يك مخزن، دو سالن مطالعه ويژه خواهران و برادران دانشجو و همچنين يك سالن مطالعه مرجع است .  مراجعه كننده ميتواند كتابهاي مرجع و پايان نامه و نشريات موجود را درآنجا مطالعه نمايند.

آيين نامه ها

الف: آيين نامه گردش منابع دركتابخانه موسسه آموزش عالي فردوس

به منظور هماهنگي و قانونمندكردن ارائه خدمات گردش كتاب دركتابخانه و استفاده بهينه ازمنابع موجود در موسسه آموزش عالي فردوس اين آئين نامه به شرح زيرمصوب مي گردد..

عضویت ها:

گروه 1- استفاده كنندگان:

جامعه الف) اعضاي هيات علمي شاغل

جامعه ب) اعضاي هيات علمي حق التدريس موسسه

جامعه ج) دانشجويان موسسه آموزش عالي فردوس درمقاطع مختلف تحصيلي

جامعه د) كاركنان شاغل موسسه

جامعه ه) مراجعین خارج از موسسه

شرايط ونحوه عضويت :

جامعه الف :  ارائه كارت شناسايي معتبر و با هماهنگي آموزش و پرکردن   فرم عضويت

جامعه ب: ارائه کارت شناسایی معتبر و کپی مدرک حق التدریسی از آموزش و پر کردن فرم عضویت

جامعه ج: ارائه كارت دانشجويي موسسه آموزش عالي فردوس

جامعه د: كاركنان شاغل موسسه تا زمان اشتغال با هماهنگی امور مالی

جامعه ه:  دانشجویان و مراجعین خارج از موسسه با ارائه کارت شناسایی معتبر و پرکردن فرم مربوطه ثبت نام میتوانند از مجموعه کتابخانه استفاده نمایند.

اعتبار عضويت:

جامعه الف:  براي اعضاي هيئت علمي شاغل تا زمان اشتغال به خدمت رسمي درموسسه آموزش عالي   فردوس

جامعه ب:  براي اعضاء حق التدريسي تاپايان سال تحصيلي

جامعه ج:  تاپايان دوره تحصيلي

جامعه د:  كاركنان شاغل موسسه تا زمان اشتغال

جامعه ه :  طبق قوانین کتابخانه

ماده 4 شرايط امانت :

جامعه  الف :  3 کتاب بمدت 15 روز

جامعه ب :

--  برای دانشجویان ارشد 3 کتاب و حداکثر  به مدت 15روز

--   برای دانشجویان کارشناسی  2 عنوان كتاب و حداكثر به مدت 10 روز

جامعه د : براي كاركنان شاغل تا 2 عنوان كتاب وحداكثر به مدت 10 روز

جامعه ه : با صلاحدید مسئول کتابخانه

تبصره 1 :كتابهاي پرمراجعه  وتك نسخه اي ممكن است درقفسه هاي رزرو كتابخانه قرار گيرد وفقط درتالار مرجع ازآن استفاده شود.

تبصره 2 : عناوين  كتابهاي مورددرخواست استفاده در تالارمطالعه باتوجه به امكانات موجود و با نظر مسئول كتابخانه خواهدبود.

تبصره 3 : كتابها فقط به مدت 48 ساعت به نام مراجعه كنندگان رزرومي شود و پس از انقصاي مدت در اختيار متقاضي بعدي قرارخواهدگرفت

تبصره 4 : تمديد امانت منبع ،در صورتي  كه متقاضي ديگري نداشته باشد تا حداكثر2 بار توسط شخص امانت  گيرنده بلامانع است.

ضوابط مربوط به تاخير درتحويل منابع امانت گرفته شده :

درصورتي كه منابع به امانت گرفته شده درموعد مقرر به كتابخانه برگشت داده نشود مشمول پرداخت جريمه نقدي خواهد بود .مبالغ اين جريمه به شرح زيرمي باشد.

برای تمامی گروها در هر روز تاخیر  5000 ریال میباشد.

تبصره 1 : امانت منابع جديد ، منوط به پرداخت جريمه تاخير مي باشد

تبصره 2 : عوايد حاصل ازجريمه تاخير، پس ازطي مراحل قانوني صرف امور كتابخانه خواهدشد

ماده 6   مفقود و يا ناقص شدن منابع امانت گرفته شده :

الف : درصورتي كه منابع به امانت گرفته شده ،  مفقود، ناقص ويا غير قابل استفاده شود بايد عين كتاب يا آخرين چاپ آن حداكثر ظرف مدت يك ماه تهيه و تحويل گردد .بديهي است علاوه جريمه تاخير مبلغ5000 ريال  نیز بابت خدمات آماده سازي كتاب دريافت مي گردد. درصورتي كه كتاب ناياب باشد و به هردليل امكان تهيه آن وجود نداشته باشد، امانت گيرنده موظف به جبران خسارت خواهدبود.

ب): ميزان دريافت خسارت درمورد منابع لاتين ، كتابهاي تك نسخه اي ، كتابهاي مرجع ، نشريه هاي ادواري ، ديسكهاي فشرده نوري ومنابع مشابه، با توجه به نوع منبع ، 4 برابر وبراي منابع فارسي 10 برابر قيمت روز آن خواهد بود.

بديهي است تا اقدامات يادشده ، خدمات به متقاضي ارايه نخواهد شد..

تبصره 1: جبران خسارت از طريق تهيه نسخه تكثيرشده كتاب مورد تاييد نمي باشد.

تبصره 2: درمورد مفقود شدن كتابهاي رزروشده عضو موظف به تهيه كتاب حداكثر تا 48 ساعت با احتساب جريمه مي باشد.

تبصره 3 : مبالغ دريافتي براي خريد يا تهيه و جايگزين نمودن عنوان موردنظر و يا عنوان هاي مشابه صرف خواهد شد.

ماده 7 -  منابعي كه براي استفاده دربيرون ازكتابخانه به امانت داده نمي شود:

! ) : كتابهاي مرجع مانند فرهنگها ، دايره المعارف وكتابهاي پرمراجعه

2 ):  كتابهاي گران بها ونفيس ، آثار خطي‌، چاپهاي قيمتي و ناياب وموارد مشابه

3 ) : نشريه هاي ادواري ، پايان نامه ها، طرحهاي پژوهشي ، اسناد ومنابع مشابه

4 ) : مواد غير چاپي مانند فيلم ، اسلايد، ديسك فشرده نوري، نوار صوتي ،  نقشه و منابع مشابه

تبصره 1 : نسخه كپي مواد الكترونيكي درصورت نبودن منع قانوني ، قابل امانت مي باشد.

ماده 8 تسويه حساب

گروه اول وسوم : اعضاي هيات علمي و کارکنان موسسه  كه منتقل ، بازنشسته ، بازخريد و يا به ماموريت بيش از 3 ماه اعزام مي شوند و يا به هر دليل به خدمت آنها خاتمه داده مي شود بايد با مركز اطلاع رساني وكتابخانه موسسه آموزش عالي فردوس تسويه حساب كنند.

گروه دوم : دانشجويان درپايان هرمقطع تحصيلي و نيز هنگام تغييير وضعيت تحصيلي نظير انتقال، انصراف و يا نظاير آن بايد كتابخانه موسسه تسويه حساب كنند.

 

 

ساعت کاری کتابخانه :

از ساعت 8 صبح لغایت 14 و سالن مطالعه 1ز 8 الی 18 باز می باشد

مدیریت کتابخانه موسسه آموزش عالی فردوس

 

 

 

کاربران آنلاین :