دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

نشریات ادواری یکی از اجزاء مهم یک کتابخانه دانشگاهی فعال است. همگام بودن نشریات با پیشرفت های نوین و منعکس کردن نتایج پژوهش ها سبب شده است که این نوع از منابع اطلاعاتی سهم بزرگی از بودجه کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی را به خود اختصاص می دهند.

​  فصلنامه ماهور دوماهنامه طلا و جواهر

کاربران آنلاین :