دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


دیداری و شنیداری : 23

لوح فشرده : 1

مقاله : 1

منابع الکترونیکی:پیایند : 409

پایان‌نامه : 1256

پیایند : 73

کتاب فارسی : 15432

کتاب لاتین : 387


سایر روشهای جستجو و بازیابی اطلاعات :


 درخواست یا پرسش از کتابدار

کاربران آنلاین :