دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

صفحه خانه

روشهای جستجو و بازیابی اطلاعات از سایت

جستجوی ساده

عنوان یا نویسنده و یا هرکدام از سایر اطلاعات کتاب را در کادر جستجو وارد نمایید و کلید جستجو را کلیک کنید

جستجوی پیشرفته

به شما امکان میدهد چندین معیار جستجو را برای رسیدن به نتایج دقیقتر با هم ترکیب کنید

جستجو توسط اصطلاحنامه ها

این شیوه به شما امکان میدهد موضوعات کتب موجود در کتابخانه را پیمایش نمایید.

برای راهنمایی بیشتر به بخش راهنمای استفاده از نرم افزار مراجعه نمایید.

!!contents_band!!