دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

صفحه خانه

رده‌بندی های مشابه :

رکوردهای موجود با شماره رده : PE1127

      درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو   جستجو در منابع سایر کتابخانه ها
(English for students of computer Engineering and information technology (IT (1387) / حاج‌رسولیها ، حسین، نویسنده
Advanced professional English language program of architecture (1389) / مهدوی‌نژاد ، محمد‌جواد، نویسنده
Advanced prose appreciation (1382 = م‌2004) / Honarvar ، Hooshang، نویسنده
Engineering in English: an ESP course for students of engineering (1388) / منشی طوسی ، محمد تقی (1329 -)، نویسنده
English fo the students of biology (1379) / فرهادی ، حسین (1325 -)، نویسنده
English for computer engineering and information technology students (1387) / بهروزیان‌نژاد ، ابراهیم (1361 -)، نویسنده
permanent_link
English for computer science (1384 = 2005) / Brown, P. Charles، نویسنده
permanent_link
English for computer science / Brown, P. Charles
permanent_link
English for students of accounting I (1392) / اقوامی ، داود، نویسنده
permanent_link
English for students of computer (1377) / حقانی ، منوچهر، نویسنده
permanent_link
English for students of economics (1374= 1995م) / ستوده‌نما ، الهه، نویسنده
permanent_link
English for students of humanities II (1381) / خزاعی‌فر ، علی، نویسنده
permanent_link
English for students of management (1376-) / مشفقی ، فرهاد، نویسنده
permanent_link
English For Students Of Sciences (2000) / اخوان ، بهنوش (1330 -)، نویسنده
permanent_link
English for students of social sciences II (1380) / مشفقی ، فرهاد، نویسنده
permanent_link