دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

رده‌بندی های مشابه :

رکوردهای موجود با شماره رده : HF5626

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو   جستجو در منابع سایر کتابخانه ها
استا1دارد بین‌المللی حسابداری شماره 30، موارد افشا در صورتهای مالی بانکها و موسسات مالی مشابه (1381) / International Accounting Standards Board، نویسنده
استا1داردهای بین‌المللی حسابداری (1371) / International Accounting Standards Committee، نویسنده
استاندارد بین المللی حسابداری شماره 7 صورت گردش وجوه نقد (1374) / کمیته استانداردهای بین المللی حسابداری
استاندارد حسابداری شماره 26: فعالیتهای کشاورزی (1383)
استانداردهای حسابرسی بخش 24 مسئولیت حسابرس در ارتباط با تقلب و اشتباه‌، در حسابرسی صورتهای مالی (1384)
استانداردهای حسابرسی بخش 340: رسیدگی به اطلاعت مالی آتی (1384)
استانداردهای حسابرسی بخش 50 - 5 تاییدخواهی برون سازمانی (1383)
استانداردهای حسابرسی بخش 53 نمونه‌گیری در حسابرسی و سایر روش‌های انتخاب اقلام برای آزمون (1383)
استانداردهای حسابرسی بخش 57 تداوم فعالیت (1383)
استانداردهای حسابرسی بخش 70: گزارش حسابرس مستقل درباره صورتهای مالی (1384)
استانداردهای حسابرسی بخش 71: اطلاعات مقایسه‌ای (1384)
استانداردهای حسابرسی بخش 72: سایر اطلاعات مندرج در گزارشهای حاوی صورتهای مالی حسابرسی شده (1384)
حسابرس - 3: (مجموعه مقالات) (1374)
حسابرس - 4 (مجموعه مقالات) (1375)
حسابرس : مجموعه مقالات (1372)

کاربران آنلاین :2