دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

صفحه خانه

تازه‌های کتابخانه :

 
بررسی ساختار رنگ ونقوش تزیینی در کاشیکاری دوره قاجار با تاکید بر کاشیکاری دیواره های بیرونی ایوان تخت مرمر ودیواره های دروی وبیرونی خلوت کریم خانی کاخ موزه گلستان (1396) / شکیبی ، سعیده، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهشکیبی ، سعیده، نویسنده
عنوان :بررسی ساختار رنگ ونقوش تزیینی در کاشیکاری دوره قاجار با تاکید بر کاشیکاری دیواره های بیرونی ایوان تخت مرمر ودیواره های دروی وبیرونی خلوت کریم خانی کاخ موزه گلستان
تکرار نام مولف :سعیده شکیبی
عنوان موازی :A study on color and design system of tile work of Qajar period with emphasis exterior wall of marble bed loggia tiling and interior and exterior wall of Karimkhanis private At Golestan museum palace
ناشر:موسسه آموزش عالی فردوس مشهد
سال نشر :1396
صفحه شمار:149ص
ویژگی :عکس
مواد همراه :CD
رده‌بندی کنگره :HON ‭/147A

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

بررسی کتیبه و نقش در کاشی های زرین فام حرم امام رضا (ع) (1396_97) / خاوری خراسانی ، زهرا، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهخاوری خراسانی ، زهرا، نویسنده
عنوان :بررسی کتیبه و نقش در کاشی های زرین فام حرم امام رضا (ع) : اجرای چهار تابلوی نگاگری که در آن از عنصر تزیینی زرین فام استفاده گردیده
تکرار نام مولف :زهرا خاوری خراسانی
عنوان موازی :Investigating the inscription and role in the goldsmith shrines of Imam Reza shrine (The implementation of four pavilions in which the golden decorative element was used
ناشر:موسسه آموزش عالی فردوس مشهد
سال نشر :1396_97
صفحه شمار:188ص
ویژگی :مصور،عکس (رنگی)
مواد همراه :CD
رده‌بندی کنگره :HON ‭/144A

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

ارتباط توانایی مدیر عامل و ارزش حاشیه ای وجه نقد (بررسی رابطه بین توانایی مدیر عامل و ارزش حاشیه ای وجه نقد وبازده اضافی سهام) (1397) / شبان برون ، روح اله، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهشبان برون ، روح اله، نویسنده
عنوان :ارتباط توانایی مدیر عامل و ارزش حاشیه ای وجه نقد (بررسی رابطه بین توانایی مدیر عامل و ارزش حاشیه ای وجه نقد وبازده اضافی سهام)
تکرار نام مولف :روح اله شبان برون
ناشر:موسسه آموزش عالی فردوس مشهد
سال نشر :1397
صفحه شمار:118ص
ویژگی :جدول
مواد همراه :CD
رده‌بندی کنگره :‭ACC6 ‭/1397

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

مطالعه تطبیقی نقش گل و پرنده در نگاره های گل ومرغ ایرانی دوره قاجار ونقاشی بومی استرالیا (1397) / شیروانی ، هانیه، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهشیروانی ، هانیه، نویسنده
عنوان :مطالعه تطبیقی نقش گل و پرنده در نگاره های گل ومرغ ایرانی دوره قاجار ونقاشی بومی استرالیا
تکرار نام مولف :هانیه شیروانی
عنوان موازی :A Comparative study of the role of flower and bird in the Iranian flower and bird paintings of the Qajar period versus Australian aboriginal painting
ناشر:موسسه آموزش عالی فردوس مشهد
سال نشر :1397
صفحه شمار:105ص
ویژگی :عکس
مواد همراه :CD
رده‌بندی کنگره :HON ‭/145A

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

نقش آیین جوانمردان (فتوت) درسیر وسلوک خوشنویسان دوره قاجاریه در ایران (1396) / خان قیطانی ، مجتبی، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهخان قیطانی ، مجتبی، نویسنده
عنوان :نقش آیین جوانمردان (فتوت) درسیر وسلوک خوشنویسان دوره قاجاریه در ایران
تکرار نام مولف :مجتبی خان قیطانی
ناشر:موسسه آموزش عالی فردوس مشهد
سال نشر :1396
صفحه شمار:145ص
ویژگی :عکس
مواد همراه :CD
رده‌بندی کنگره :HON ‭/146A

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

بررسی وتحلیل ابعاد ساختاری وارتباطی در طراحی پوسترهای مربوط به بحران آب در ایران (1396) / قنبری مقدم ، سمیه، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهقنبری مقدم ، سمیه، نویسنده
عنوان :بررسی وتحلیل ابعاد ساختاری وارتباطی در طراحی پوسترهای مربوط به بحران آب در ایران : طراحی پوستر با موضوع بحران آب در ایران
تکرار نام مولف :سمیه قنبری مقدم
عنوان موازی :Analyses the structural and communication dimensions in the posters related to the water crisis in Iran (case study: design 5 poster with the theme of water crisis)
ناشر:موسسه آموزش عالی فردوس مشهد
سال نشر :1396
صفحه شمار:106ص
ویژگی :مصور،عکس
مواد همراه :CD
رده‌بندی کنگره :HON ‭/143A

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

بررسی رابطه بین مدیران مستقل وعملکرد شرکت در ساختار های مالکیت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (1397) / لقایی ، زهرا، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهلقایی ، زهرا، نویسنده
عنوان :بررسی رابطه بین مدیران مستقل وعملکرد شرکت در ساختار های مالکیت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
تکرار نام مولف :زهرا لقایی
ناشر:موسسه آموزش عالی فردوس مشهد
سال نشر :1397
صفحه شمار:130ص
مواد همراه :CD
رده‌بندی کنگره :‭ACC5 ‭/1397

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

مطالعه نقوش برجسته و حجمهای جانورسان ظروف فلزی ایران در قلمرو سلجوقیان (1397) / تشکری سبزوار ، میترا، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهتشکری سبزوار ، میترا، نویسنده
عنوان :مطالعه نقوش برجسته و حجمهای جانورسان ظروف فلزی ایران در قلمرو سلجوقیان
تکرار نام مولف :میترا تشکری سبزوار
عنوان موازی :The study of the semi prominent and valumes zoomor phic of Iranian metal containers in the Seljuk territory
ناشر:موسسه آموزش عالی فردوس مشهد
سال نشر :1397
صفحه شمار:70ص
ویژگی :عکس
مواد همراه :CD
رده‌بندی کنگره :HON ‭/142A

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

محافظه کاری حسابداری واستراتژی تحلیل گران بازار سرمایه در برخورد با پیش بینی های مدیریت از سود (1397) / فرخی ، فرناز، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهفرخی ، فرناز، نویسنده
عنوان :محافظه کاری حسابداری واستراتژی تحلیل گران بازار سرمایه در برخورد با پیش بینی های مدیریت از سود
تکرار نام مولف :فرناز فرخی
عنوان موازی :Accounting conservatism and strategy of capital market analysts in dealing with management forecasts of profits
ناشر:موسسه آموزش عالی فردوس مشهد
سال نشر :1397
صفحه شمار:92ص
مواد همراه :CD
رده‌بندی کنگره :‭ACC4 ‭/1397

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

رابطه بین ارزش نقدی ومحافظه کاری حسابداری با درنظر گرفتن نقش کنترلی سهامداران (1397) / قیاسی ، مهناز، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهقیاسی ، مهناز، نویسنده
عنوان :رابطه بین ارزش نقدی ومحافظه کاری حسابداری با درنظر گرفتن نقش کنترلی سهامداران
تکرار نام مولف :مهناز قیاسی
عنوان موازی :The relationship between cash value and accounting conservatism ،taking into account the role of controlling shareholders
ناشر:موسسه آموزش عالی فردوس مشهد
سال نشر :1397
صفحه شمار:64ص
ویژگی :جدول
مواد همراه :CD
رده‌بندی کنگره :‭ACC3 ‭/1397

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

صفحه بعدی