دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

صفحه خانه

تازه‌های کتابخانه :

 
تجلیات حمت صوفیان در معماری اسلامی (19?) / جاجوئی مقدم ، مسعود، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهجاجوئی مقدم ، مسعود، نویسنده
عنوان :تجلیات حمت صوفیان در معماری اسلامی : پروژه حکمت هنر اسلامی
تکرار نام مولف :نگارش: حامد کامران ماسوله ، مسعود جاجوئی
ناشر:دانشکده هنر نیشابور
سال نشر :19?
صفحه شمار:1جلد
ویژگی :جدول ، نمودار
رده‌بندی کنگره :‭Etc.13 ‭/19?

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

آسیب شناسی مسئله هویت در نقاشی قاجاریه (دوره فتحعلی شاه)/ استاد راهنما: دکتر اصغر جوانی ، استاد مشاور : دکتر علیرضا باوندیان (1390) / محمودی ، عبداله، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهمحمودی ، عبداله، نویسنده
عنوان :آسیب شناسی مسئله هویت در نقاشی قاجاریه (دوره فتحعلی شاه)/ استاد راهنما: دکتر اصغر جوانی ، استاد مشاور : دکتر علیرضا باوندیان
تکرار نام مولف :نگارش : عبداله محمودی
ناشر:دانشگاه هنر اصفهان
سال نشر :1390
صفحه شمار:71ص
ویژگی :مصور
رده‌بندی کنگره :‭Etc.11 ‭/1390

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

تاثیر ماهواره بر تضعیف بنیان خانواده (بررسی موردی شبکه GEM TV) (1393) / زارع زاده، عفت سادات، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهزارع زاده، عفت سادات، نویسنده
عنوان :تاثیر ماهواره بر تضعیف بنیان خانواده (بررسی موردی شبکه GEM TV)
تکرار نام مولف :نگارش: عفت سادات زارع زاده ،استاد راهنما: حیدر آدینه محمدزاده
ناشر:مرکز آموزش علمی - کاربردی سازمان زندانها (خراسان رضوی)
سال نشر :1393
صفحه شمار:86ص
ویژگی :مصور،عکس (رنگی)
رده‌بندی کنگره :‭Etc.6 ‭/1393

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

جزیره ای در هامون (نگاهی به داغ دیر پای کوه خواجه) (1381) / رضائی دوم، علی، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهرضائی دوم، علی، نویسنده
عنوان :جزیره ای در هامون (نگاهی به داغ دیر پای کوه خواجه)
تکرار نام مولف :نگارش: علی رضائی دوم ،استاد راهنما: دکتر علیرضا باوندیان
ناشر:مرکز آموزش عالی فرهنگیان ثامن الحجج مشهد
سال نشر :1381
صفحه شمار:83ص
ویژگی :مصور،عکس (رنگی)
رده‌بندی کنگره :‭Etc.7 ‭/1381

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

بازشناسی جنبه های تجسمی هنرهای نمایشی (1387) / کارگری، اکرم، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهکارگری، اکرم، نویسنده
عنوان :بازشناسی جنبه های تجسمی هنرهای نمایشی
تکرار نام مولف :نگارش :اکرم کارگری ،استاد راهنما: دکتر علیرضا باوندیان
ناشر:تربیت معلم ثامن الحجج مشهد
سال نشر :1387
صفحه شمار:57ص
ویژگی :مصور،عکس
رده‌بندی کنگره :‭Etc.8 ‭/1387

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

نسبت هنر با پرورش مراتب خلاقیت در نظام آموزشی (1379) / شیخی، محمدرضا، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهشیخی، محمدرضا، نویسنده
عنوان :نسبت هنر با پرورش مراتب خلاقیت در نظام آموزشی
تکرار نام مولف :نگارش: محمرضا شیخی ،استاد راهنما: دکتر علیرضا باوندیان
ناشر:آموزش عالی فرهنگیان ثامن الحجج مشهد
سال نشر :1379
صفحه شمار:106ص
رده‌بندی کنگره :‭Etc.10 ‭/1379

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

بررسی مسخ و استحاله انسان (1389) / موسوی اصل، بی بی زهرا، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهموسوی اصل، بی بی زهرا، نویسنده
عنوان :بررسی مسخ و استحاله انسان
تکرار نام مولف :نگارش: بی بی زهرا موسوی اصل ،استاد راهنما: دکتر علیرضا باوندیان، استاد راهنما عملی :رضا قره باغی
ناشر:دانشگاه نیشابور
سال نشر :1389
صفحه شمار:112ص
ویژگی :مصور (بخشی رنگی‌)
رده‌بندی کنگره :‭Etc.9 ‭/1389

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

هستی شناختی فضای خلادر نقاشی چین با رویکرد به شاخص های ارزشی مکاتب فلسفی چین (1394) / غلامی، نسرین، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهغلامی، نسرین، نویسنده
عنوان :هستی شناختی فضای خلادر نقاشی چین با رویکرد به شاخص های ارزشی مکاتب فلسفی چین
تکرار نام مولف :نگارش: نسرین غلامی،استاد راهنما: دکتر علیرضا باوندیان ،استاد مشاور: دکتر فرزانه فرخ فر
ناشر:دانشگاه نیشابور
سال نشر :1394
صفحه شمار:150ص
ویژگی :مصور،عکس
رده‌بندی کنگره :‭Etc .2 ‭/1394

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

تاریخ گذاری مسجد جامع داراب با تکیه بر عناصر کالبدی معماری (1394) / درگی، فرزانه، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهدرگی، فرزانه، نویسنده
عنوان :تاریخ گذاری مسجد جامع داراب با تکیه بر عناصر کالبدی معماری
تکرار نام مولف :نگارش: فرزنه درگی، استاد راهنما: دکتر فرزانه فرخ فر، استاد مشاور: دکتر علیرضا باوندیان ،دکتر نیما ولی بیگ
ناشر:دانشگاه نیشابور
سال نشر :1394
صفحه شمار:163ص
ویژگی :مصور،عکس (رنگی)
رده‌بندی کنگره :‭Etc.3 ‭/1394

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

بررسی ساختاری آثار نقاشان چین/ استاد راهنما: آقای علیرضا باوندیان (1384) / موسوی ، سید طاهر، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهموسوی ، سید طاهر، نویسنده
عنوان :بررسی ساختاری آثار نقاشان چین/ استاد راهنما: آقای علیرضا باوندیان : تلفیق حجم فیگور با سطح نخت دو بعدی / استاد راهنما: آقای اردشیر بروجنی
تکرار نام مولف :نگارش: سید طاهر موسوی
ناشر:دانشکده هنر نیشابور
سال نشر :1384
صفحه شمار:179ص
ویژگی :مصور(بخشی رنگی)
رده‌بندی کنگره :‭Etc.12 ‭/1384

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

صفحه بعدی