دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

صفحه خانه

تازه‌های کتابخانه :

 
دستنامه نسخه‌شناسی نسخه‌های به خط عربی (1395) / دروش ، فرانسوا، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهدروش ، فرانسوا، نویسنده
عنوان :دستنامه نسخه‌شناسی نسخه‌های به خط عربی
تکرار نام مولف :فرانسوا دروشترجمه سیدمحمدحسین مرعشی
ناشر:تهران : سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی
سال نشر :1395
فروست :علم اطلاعات و دانش‌شناسی
صفحه شمار:دوازده، 504ص
ویژگی :مصور
شابک/شاپا978-6-00-020273-6
قیمت :235000 ریال
رده‌بندی کنگره :Z6605 ‭/ع4د4 1395

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

اسطوره و ادبیات : مجموعه مقالات (1395) / همایش اسطوره و ادبیات ((سومین; 1382; تهران))
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسههمایش اسطوره و ادبیات ((سومین; 1382; تهران))
عنوان :اسطوره و ادبیات : مجموعه مقالات
تکرار نام مولف :[برگزارکننده دانشکده زبانهای خارجی دانشگاه تهران]
ناشر:تهران : سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی
سال نشر :1395
فروست :سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی ؛ 848
صفحه شمار:شش،261ص
شابک/شاپا978-964-459-892-0
قیمت :85000 ریال
رده‌بندی کنگره :PN56 ‭/‭‮الف‬5ھ8 1382

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

تاریخ ادیان ابتدایی و قدیم (1389) / آزادگان ، جمشید (1315 -)، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهآزادگان ، جمشید (1315 -)، نویسنده
عنوان :تاریخ ادیان ابتدایی و قدیم
تکرار نام مولف :جمشید آزادگان
ویرایش :ویراست؟
ناشر:تهران : سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت‌)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی
سال نشر :1389
فروست :سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت‌)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی ؛ 912
صفحه شمار:نه، 293 ص
ویژگی :مصور، نقشه
شابک/شاپا978-964-459-958-3
قیمت :35000 ریال
رده‌بندی کنگره :BL96 ‭/آ4ت2 1389

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

فلسفه در قرن بیستم (1375) / لاکست ، ژان، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهلاکست ، ژان، نویسنده
عنوان :فلسفه در قرن بیستم
تکرار نام مولف :ژان لاکوستترجمه رضا داوری اردکانی
ناشر:تهران : سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت‌)
سال نشر :1375
فروست :سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت‌) ؛ 169
صفحه شمار:شش‌، [237] ص
شابک/شاپا978-964-459-169-3
قیمت :5500 ریال
رده‌بندی کنگره :B804 ‭/ل2ف8 1375

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

کلیات تاریخ فلسفه به زبان ساده: به ویژه برای دانشجویان رشته کتابداری (1392) / صابری ، ملیحه (1341 -)، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهصابری ، ملیحه (1341 -)، نویسنده
عنوان :کلیات تاریخ فلسفه به زبان ساده: به ویژه برای دانشجویان رشته کتابداری
تکرار نام مولف :ملیحه صابری‌نجف‌آبادی
ناشر:تهران : سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی
سال نشر :1392
فروست :سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت‌)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی ؛ 1399
صفحه شمار:نه، 234 ص
شابک/شاپا978-964-530-523-7
قیمت :28000 ریال
رده‌بندی کنگره :B99 ‭/ف22ص2 1392

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

مبانی زیبایی‌شناسی در عرفان اسلامی (1392) / کریمیان‌صیقلانی ، علی (1346 -)، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهکریمیان‌صیقلانی ، علی (1346 -)، نویسنده
عنوان :مبانی زیبایی‌شناسی در عرفان اسلامی
تکرار نام مولف :علی کریمیان‌صیقلانی
ناشر:تهران : سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی
سال نشر :1392
ناشر دیگر :دانشگاه گیلان
فروست :الهیات (ادیان و عرفان)
صفحه شمار:هشت، 276ص
شابک/شاپا978-964-530-872-6
قیمت :70000 ریال
رده‌بندی کنگره :BP286/9 ‭/ک4م2 1392

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

بدیع از دیدگاه زیبایی شناسی (1383) / وحیدیان ، تقی (1313-)، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهوحیدیان ، تقی (1313-)، نویسنده
عنوان :بدیع از دیدگاه زیبایی شناسی
تکرار نام مولف :تقی وحیدیان کامیار
ناشر:تهران : سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت‌)
سال نشر :1383
فروست :سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت‌) ؛ 860
صفحه شمار:هشت‌، 179ص
شابک/شاپا978-964-459-904-0
قیمت :9500ریال
رده‌بندی کنگره :PIR3361 ‭/و3ب4 1383

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

اسرار عکاسی طبیعت بی‌جان استودیویی (1390) / پرویلر ، گری، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهپرویلر ، گری، نویسنده
عنوان :اسرار عکاسی طبیعت بی‌جان استودیویی
تکرار نام مولف :گری پرویلرترجمه فواد نجف‌زاده
ناشر:تهران : سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) ، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی
سال نشر :1390
فروست :سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) ؛ 1473
صفحه شمار:هشت، 132 ص
ویژگی :مصور
ابعاد :22×29 س‌م
شابک/شاپا978-964-530-615-9
قیمت :42000 ریال
رده‌بندی کنگره :TR656/5 ‭/پ4‭‮الف‬5 1390

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

کارگاه تراش روی شیشه (1392) / قلی‌زاده ، پرویز (1331 -)، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهقلی‌زاده ، پرویز (1331 -)، نویسنده
عنوان :کارگاه تراش روی شیشه
تکرار نام مولف :پرویز قلی‌زاده، سارا رستخیز
ناشر:تهران : سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی
سال نشر :1392
فروست :سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی ؛ 1723
صفحه شمار:هشت، 124 ص
ویژگی :مصور(بخشی رنگی)
مواد همراه :یک لوح فشرده
شابک/شاپا978-964-530-930-3
قیمت :70000 ریال
رده‌بندی کنگره :TP857 ‭/ق8ک2 1392

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

فرهنگ فرش دستباف (1392) / بصام ، جلال‌الدین (1336 -)، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهبصام ، جلال‌الدین (1336 -)، نویسنده
عنوان :فرهنگ فرش دستباف
تکرار نام مولف :سیدجلال‌الدین بصام
ناشر:تهران : بنیاد دانشنامه‌نگاری ایران
سال نشر :1392
فروست :کتابخانه بنیاد دانشنامه‌نگاری ایران ؛ 50
صفحه شمار:هفده، 41، 395 ص
ویژگی :مصور (رنگی)
شابک/شاپا978-964-551-555-1
قیمت :300000 ریال
رده‌بندی کنگره :NK2809 ‭/‭‮الف‬9ب63 1392

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

صفحه بعدی