دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

صفحه خانه

تازه‌های کتابخانه :

 
رمزنگاری تصاویر (1396) / علیپور سویز ، فاطمه، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهعلیپور سویز ، فاطمه، نویسنده
عنوان :رمزنگاری تصاویر
تکرار نام مولف :فاطمه علیپور سویز
سال نشر :1396
رده‌بندی کنگره :COM ‭/374 1396

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

تحلیل تطبیقی نگاره های معراج پیامبر (ص) از نظر فرم و محتوا در سده های 9و10 و 11 ه.ق (1396) / ابراهیمی مقدم ، بهناز، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهابراهیمی مقدم ، بهناز، نویسنده
عنوان :تحلیل تطبیقی نگاره های معراج پیامبر (ص) از نظر فرم و محتوا در سده های 9و10 و 11 ه.ق : Comparative analysis of images the Ascension of the prophet in terms of form and content in a Ages 9,10 and 11 A.H
تکرار نام مولف :بهناز ابراهیمی مقدم
سال نشر :1396
مواد همراه :CD
رده‌بندی کنگره :HON ‭/81A 1396

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

اصول دیزاین در صحنه پردازی تلویزیونی برنامه کودک (1396) / امانی ، مهسا، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهامانی ، مهسا، نویسنده
عنوان :اصول دیزاین در صحنه پردازی تلویزیونی برنامه کودک
تکرار نام مولف :مهسا امانی
سال نشر :1396
مواد همراه :CD
رده‌بندی کنگره :HON ‭/82A 1396

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

دسته بندی و ارزیابی روش های ارائه آثار هنری توسط هنرمندان تجسمی در دوره معاصر ایران (1396) / رضایی ، علی، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهرضایی ، علی، نویسنده
عنوان :دسته بندی و ارزیابی روش های ارائه آثار هنری توسط هنرمندان تجسمی در دوره معاصر ایران : categorizing and evaluating different ways of presenting Artworks by Iranian vasual Artist
تکرار نام مولف :علی رضایی
سال نشر :1396
مواد همراه :CD
رده‌بندی کنگره :HON ‭/83A 1396

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

تحلیل بصری عنصر فرشته در نقاشی دوره اسلامی در ایران(مطالعه موردی آثار محمود فرشچیان) (1394) / قرائی ، نسیم، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهقرائی ، نسیم، نویسنده
عنوان :تحلیل بصری عنصر فرشته در نقاشی دوره اسلامی در ایران(مطالعه موردی آثار محمود فرشچیان) : Visual Analysis of the Element of the Angel NGEL PAINTINGS OF ISLAMIC ERA IN IRAN
تکرار نام مولف :نسیم قرائی
سال نشر :1394
مواد همراه :CD
رده‌بندی کنگره :HON ‭/84A 1394

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

نقد و بررسی تعامل فرمی المان های دائمی شهر مشهد در سال 1392 با فضای شهری (1396) / قربانی ، معصومه، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهقربانی ، معصومه، نویسنده
عنوان :نقد و بررسی تعامل فرمی المان های دائمی شهر مشهد در سال 1392 با فضای شهری
تکرار نام مولف :معصومه قربانی
سال نشر :1396
مواد همراه :CD
رده‌بندی کنگره :HON ‭/85A 1396

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

تحلیل پرده های سوزن دوزی خراسان در دوره معاصر از منظر انسان شناسی فرهنگی (1396) / دلاور نقابی ، وجیهه، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهدلاور نقابی ، وجیهه، نویسنده
عنوان :تحلیل پرده های سوزن دوزی خراسان در دوره معاصر از منظر انسان شناسی فرهنگی : طراحی تمبر بر مبنای نقوش گلدوزی های خراسان
تکرار نام مولف :وجیهه دلاور نقابی
سال نشر :1396
مواد همراه :CD
رده‌بندی کنگره :HON ‭/86A 1396

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

کتاب شناسی نقاشی در دهه 80 (1395) / صمدی ، هما، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهصمدی ، هما، نویسنده
عنوان :کتاب شناسی نقاشی در دهه 80 : چیدمان مینی مال
تکرار نام مولف :هما صمدی
عنوان موازی :Bibliography of painting at 80 decade
سال نشر :1395
مواد همراه :CD
رده‌بندی کنگره :HON ‭/87A 1395

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

بررسی نقش نمادین پرنده اسطوره ای مرغ آفتاب در فلزکاری دوره صفوی و قاجار (1396) / میری ، زهره، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهمیری ، زهره، نویسنده
عنوان :بررسی نقش نمادین پرنده اسطوره ای مرغ آفتاب در فلزکاری دوره صفوی و قاجار : The role of symbol of mythical bird of chiken the sun in the art of metalworking in safavid and Qajar Era
تکرار نام مولف :زهره میری
سال نشر :1396
مواد همراه :CD
رده‌بندی کنگره :HON ‭/88A 1396

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

بررسی رابطه بصری، نقاشی و معماری در دوره مدرن با تا کید بر آثار پیت موندریان، لوکوربوزینه و لوئیس باراگان (1396) / رمضان پور ، عباس، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهرمضان پور ، عباس، نویسنده
عنوان :بررسی رابطه بصری، نقاشی و معماری در دوره مدرن با تا کید بر آثار پیت موندریان، لوکوربوزینه و لوئیس باراگان
تکرار نام مولف :عباس رمضان پور
عنوان موازی :The study of visual relationship between Painting and architecture in the modern era with emphasis on Piet Mondrian-Le Corbusier-Luis Barragan works
سال نشر :1396
مواد همراه :CD
رده‌بندی کنگره :HON ‭/89A 1396

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

صفحه بعدی