دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

تازه‌های کتابخانه :

 
بررسی تاثیر هنر چین بر نقاشی های احمد موسی (1398) / رضائی ، زهرا، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهرضائی ، زهرا، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭HON270A ‭/1398
عنوان :بررسی تاثیر هنر چین بر نقاشی های احمد موسی
تکرار نام مولف :نگارش : زهرا رضایی
عنوان موازی :study the effcts of chinese art on Ahmad Musa's painting
ناشر:موسسه آموزش عالی فردوس مشهد
سال نشر :1398
عنوان قراردادی : پایان نامه
صفحه شمار:82ص
ویژگی :مصور(بخشی رنگی)
مواد همراه :CD

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

بررسی عوامل موثر ارتباط تصویری ، بر ایجاد همسانی مفهوم و محتوا در انتقال درست پیام در طراحی نشانه (1398) / فتح آبادی ، علی، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهفتح آبادی ، علی، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭HON269A ‭/1398
عنوان :بررسی عوامل موثر ارتباط تصویری ، بر ایجاد همسانی مفهوم و محتوا در انتقال درست پیام در طراحی نشانه
تکرار نام مولف :نگارش: علی فتح آبادی
عنوان موازی :Investingating the effective factors of visula communication of the creation of hte concept and content of equivalence in the ...
ناشر:موسسه آموزش عالی فردوس مشهد
سال نشر :1398
عنوان قراردادی : پایان نامه
صفحه شمار:171ص
ویژگی :مصور(بخشی رنگی)
مواد همراه :CD

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

امکانات نگارگری ایرانی در طراحی لباس (مطالعه موردی : بکار گیری نگاره همای و همایون در باغ شاهی از مکتب جلایر) (1398) / نیازی ، الهه، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهنیازی ، الهه، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭HON266A ‭/1398
عنوان :امکانات نگارگری ایرانی در طراحی لباس (مطالعه موردی : بکار گیری نگاره همای و همایون در باغ شاهی از مکتب جلایر)
تکرار نام مولف :نگارش: الهه نیازی
عنوان موازی :Iranian painting facilities in clothes design
ناشر:موسسه آموزش عالی فردوس مشهد
سال نشر :1398
عنوان قراردادی : پایان نامه
صفحه شمار:89ص
ویژگی :مصور(بخشی رنگی)
مواد همراه :CD

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

مطالعه اقتضائات نقاشی دیواری در مدارس ایران (مطالعه موردی : هنرستان پسرانه کوشا شهر مشهد) (1398) / شاه نعمت الهی ، پیمان، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهشاه نعمت الهی ، پیمان، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭HON268A ‭/1398
عنوان :مطالعه اقتضائات نقاشی دیواری در مدارس ایران (مطالعه موردی : هنرستان پسرانه کوشا شهر مشهد)
تکرار نام مولف :نگارش: پیمان شاه نعمت اللهی
عنوان موازی :Studying the reuirements of mural in Iranian schools (case study: kousha boys' school in Mashhad)
ناشر:موسسه آموزش عالی فردوس مشهد
سال نشر :1398
عنوان قراردادی : پایان نامه
صفحه شمار:98ص
ویژگی :مصور(بخشی رنگی)
مواد همراه :CD

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

تجزیه و طبقه بندی لوگوتایپ پوسترهای فیلم پنج کارگردان شاخص سینمای ایران (14397) / مدنی ، مهدیه السادات، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهمدنی ، مهدیه السادات، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭HON 267A ‭/1397
عنوان :تجزیه و طبقه بندی لوگوتایپ پوسترهای فیلم پنج کارگردان شاخص سینمای ایران
تکرار نام مولف :نگارش: مهدیه السادات مدنی
عنوان موازی :Analysis and classivication of logotypes of movie posters of 5 directors of Iranian cinema
ناشر:موسسه آموزش عالی فردوس مشهد
سال نشر :14397
صفحه شمار:79ص
ویژگی :مصور، جدول، نمودار
مواد همراه :CD

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

تحلیل و بررسی جایگاه طراحی در هنر معاصر (1398) / امینی ، نجمه، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهامینی ، نجمه، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭HON265A ‭/1398
عنوان :تحلیل و بررسی جایگاه طراحی در هنر معاصر
تکرار نام مولف :نگارش : نجمه امینی
عنوان موازی :Analysis of the status of drawing in contemprorary art
ناشر:موسسه آموزش عالی فردوس مشهد
سال نشر :1398
عنوان قراردادی : پایان نامه
صفحه شمار:111ص
ویژگی :مصور، جدول
مواد همراه :CD

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

طراحی داخلی واحد مسکونی با رویکرد استفاده از معیارهای کیفیت بخشی معماری داخلی در بناهای تاریخی یزد (1398) / ضیائی ، ملیحه، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهضیائی ، ملیحه، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭HON264A ‭/1398
عنوان :طراحی داخلی واحد مسکونی با رویکرد استفاده از معیارهای کیفیت بخشی معماری داخلی در بناهای تاریخی یزد
تکرار نام مولف :نگارش» ملیحه ضیائی
عنوان موازی :Interior design of a residentail unit with the approachof using the quality standards of interior architecture in historical monuments of yaszd
ناشر:موسسه آموزش عالی فردوس مشهد
سال نشر :1398
عنوان قراردادی : پایان نامه
صفحه شمار:163ص
ویژگی :مصور (رنگی)
مواد همراه :CD

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

ارتباط بین ساختار مالکیت ، کیفیت حسابرسی و ساختار هیئت مدیره با ریسک سقوط آتی قیمت سهام (1397) / وحدانی ، محمد، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهوحدانی ، محمد، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭ACC35/1A ‭/1397
عنوان :ارتباط بین ساختار مالکیت ، کیفیت حسابرسی و ساختار هیئت مدیره با ریسک سقوط آتی قیمت سهام
تکرار نام مولف :نگارش: محمد وحدانی
عنوان موازی :Relationship between ownership strucutre, audit quality and board structure with futures stock price crash risk
ناشر:موسسه آموزش عالی فردوس مشهد
سال نشر :1397
عنوان قراردادی : پایان نامه
صفحه شمار:110ص
ویژگی :مصور، جدول، نمودار
مواد همراه :CD

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

بررسی رویکرد پایداری با تاکید بر اصول بهینه سازی مصرف انرژی در خانه داروغه مشهد (1397) / غلامکار علی آبادی ، مژگان، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهغلامکار علی آبادی ، مژگان، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭HON 257A ‭/1397
عنوان :بررسی رویکرد پایداری با تاکید بر اصول بهینه سازی مصرف انرژی در خانه داروغه مشهد
تکرار نام مولف :نگارش : مژگان غلامکار علی آبادی
عنوان موازی :Investingating sustainability approach with emphasis on principles of energy consumption optimization at Droger.s house Mashhad
ناشر:موسسه آموزش عالی سلمان
سال نشر :1397
عنوان قراردادی : پایان نامه
صفحه شمار:130ص
ویژگی :مصور، جدول، نمودار

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

تحلیل ساختار بصری و معنایی اله باروری و مضامین وابسته به آن در ایران باستان (1397) / اصغریان بافنده ، فهیمه، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهاصغریان بافنده ، فهیمه، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭HON258A ‭/1397
عنوان :تحلیل ساختار بصری و معنایی اله باروری و مضامین وابسته به آن در ایران باستان
تکرار نام مولف :نگارش: فهیمه اصغریان بافنده
عنوان موازی :Analysis of the visul and semantic structure of the fertility goddes and its related theme in ancient Iran
ناشر:موسسه آموزش عالی فردوس مشهد
سال نشر :1397
عنوان قراردادی : پایان نامه
صفحه شمار:145ص
ویژگی :مصور(بخشی رنگی)
مواد همراه :CD + مقاله

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

صفحه بعدی

کاربران آنلاین :