دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

صفحه خانه

تازه‌های کتابخانه :

 
شخصیت پردازی خان سوم شاهنامه (پیکار رستم و اژدها) در نگارگری های دوران تیموری، صفوی و قاجار (1397) / معمار باشی اول ، بهناز، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهمعمار باشی اول ، بهناز، نویسنده
عنوان :شخصیت پردازی خان سوم شاهنامه (پیکار رستم و اژدها) در نگارگری های دوران تیموری، صفوی و قاجار
تکرار نام مولف :نگارش : بهناز معمار باشی اول
عنوان موازی :Characterization of third labor in shahnameh (battle of rostam and dragon) in the timurid safavid and Gajar era illustration
ناشر:موسسه آموزش عالی فردوس مشهد
سال نشر :1397
صفحه شمار:139ص
ویژگی :مصور،عکس
مواد همراه :CD
رده‌بندی کنگره :HON ‭/191A 1397

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

تخصص حسابرس ، کیفیت اطلاعات حسابداری و کارآیی (1397) / سینائیان ، سینا، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهسینائیان ، سینا، نویسنده
عنوان :تخصص حسابرس ، کیفیت اطلاعات حسابداری و کارآیی
تکرار نام مولف :سینا سینائیان
عنوان موازی :Specialist aufitor the quality of accounting information and the efficiency of investment
ناشر:موسسه آموزش عالی فردوس مشهد
سال نشر :1397
صفحه شمار:112 ص
ویژگی :مصور، جدول، نمودار
مواد همراه :CD
رده‌بندی کنگره :‭ACC 26A ‭/1397

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

تحلیل کنش تصویری متن در نسخه مصور کلیله و دمنه کاخ گلستان (1397) / ذاکری حصاری ، سارا، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهذاکری حصاری ، سارا، نویسنده
عنوان :تحلیل کنش تصویری متن در نسخه مصور کلیله و دمنه کاخ گلستان
تکرار نام مولف :نگارش : سارا ذاکری حصاری
عنوان موازی :Analysis of texts pictorial act in the illustrated issue of GolestanPalaces Panchatantra
ناشر:موسسه آموزش عالی فردوس مشهد
سال نشر :1397
صفحه شمار:132ص
ویژگی :مصور،عکس
مواد همراه :CD
رده‌بندی کنگره :HON ‭/190A 1397

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر رضایت شغلی کارکنان موسسات آموزشی عالی و دانشگاههای غیر انتفاعی منتخب مشهد (1395) / خزیمه ، وحید، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهخزیمه ، وحید، نویسنده
عنوان :بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر رضایت شغلی کارکنان موسسات آموزشی عالی و دانشگاههای غیر انتفاعی منتخب مشهد
تکرار نام مولف :وحید خزیمه
عنوان موازی :The effect of organizational culture on job satisfaction of staff at Non-Profit institutions of higher education and universities of Mashhad
ناشر:موسسه آموزش عالی فردوس مشهد
سال نشر :1395
صفحه شمار:136 ص
ویژگی :مصور، جدول، نمودار
مواد همراه :CD
رده‌بندی کنگره :MBA ‭/37A 1395

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

تحلیل قوانین خوشنویسی در لوگو تایپ های طراحی شده با قلم های ابداعی (بررسی موردی آثار مرتضی ممیز - مسعود نجابتی) (1397) / گلذار ، علی، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهگلذار ، علی، نویسنده
عنوان :تحلیل قوانین خوشنویسی در لوگو تایپ های طراحی شده با قلم های ابداعی (بررسی موردی آثار مرتضی ممیز - مسعود نجابتی)
تکرار نام مولف :نگارش : علی گلذار
عنوان موازی :Analysis of Calligraphy rules in designed logotype by innovative pen (a cse study of Masoud Nejabati - Morteza Momayez)
ناشر:موسسه آموزش عالی فردوس مشهد
سال نشر :1397
صفحه شمار:133ص
ویژگی :مصور،عکس (رنگی)
مواد همراه :CD
رده‌بندی کنگره :HON ‭/189A 1397

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

مطالعه کیفی و محتوایی ده نمونه از کتابهای آموزشی مربیان هنر کودک (1397) / قدیریان ، یگانه، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهقدیریان ، یگانه، نویسنده
عنوان :مطالعه کیفی و محتوایی ده نمونه از کتابهای آموزشی مربیان هنر کودک
تکرار نام مولف :نگارش : یگانه قدیریان
عنوان موازی :Qualitative and Content Study ten examples of children art education teaching books, age group A. B and C
ناشر:موسسه آموزش عالی فردوس مشهد
سال نشر :1397
صفحه شمار:289 ص
ویژگی :مصور (رنگی)
مواد همراه :CD
رده‌بندی کنگره :HON ‭/188A 1397

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

بررسی و رتبه بندی تاثیر عوامل درون سازمانی بر عملکرد صادراتی خشکبار (مورد مطالعه: شرکت های صادر کننده خشکبار در مشهد) (1397) / حسین زاده ، رویا، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهحسین زاده ، رویا، نویسنده
عنوان :بررسی و رتبه بندی تاثیر عوامل درون سازمانی بر عملکرد صادراتی خشکبار (مورد مطالعه: شرکت های صادر کننده خشکبار در مشهد)
تکرار نام مولف :رویا حسین زاده
عنوان موازی :Survey and ranking the organizational internal factors on dried fruit exportation
ناشر:موسسه آموزش عالی فردوس مشهد
سال نشر :1397
صفحه شمار:96 ص
ویژگی :مصور، جدول، نمودار
مواد همراه :CD
رده‌بندی کنگره :MBA ‭/34A 1397

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

قابلیت های آمبیگرام در طراحی نشانه با بررسی آثار نیکیتا پروخروف (1397) / جنید ، سمیه، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهجنید ، سمیه، نویسنده
عنوان :قابلیت های آمبیگرام در طراحی نشانه با بررسی آثار نیکیتا پروخروف
تکرار نام مولف :سمیه جنید
عنوان موازی :Ambigram Ability in Logo design with reviews of works Nikita Prokhorov
ناشر:موسسه آموزش عالی فردوس مشهد
سال نشر :1397
صفحه شمار:123ص
ویژگی :مصور (رنگی)
مواد همراه :CD
رده‌بندی کنگره :HON ‭/117A 1397

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

تحلیل تطبیقی روان شناسی رشد و کاربری رنگ در مهد کودک های ناحیه 7 مشهد (1398) / امیری کاخکی ، حانیه، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهامیری کاخکی ، حانیه، نویسنده
عنوان :تحلیل تطبیقی روان شناسی رشد و کاربری رنگ در مهد کودک های ناحیه 7 مشهد
تکرار نام مولف :حانیه امیری کاخکی
عنوان موازی :adaptive analysis of developmental psychology and color usage in kindergartens of Mashhads 7 region
ناشر:موسسه آموزش عالی فردوس مشهد
سال نشر :1398
صفحه شمار:51ص
ویژگی :مصور (رنگی)
مواد همراه :CD
رده‌بندی کنگره :HON ‭/187A 1398

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

تحلیل ساختار بصری نگاره های بهرام و آزاده در سفالینه های منقوش قرون ششم و هفتم هجری قمری (1397) / شریفی نوقابی ، یگانه، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهشریفی نوقابی ، یگانه، نویسنده
عنوان :تحلیل ساختار بصری نگاره های بهرام و آزاده در سفالینه های منقوش قرون ششم و هفتم هجری قمری
تکرار نام مولف :یگانه شریفی نوقابی
عنوان موازی :Visual structure analysis of miniature of Bahram and Azade in ornate ceramics of sixth and seventh Ah decades
ناشر:موسسه آموزش عالی فردوس مشهد
سال نشر :1397
صفحه شمار:130ص
ویژگی :مصور (رنگی)
مواد همراه :CD
رده‌بندی کنگره :HON ‭/186A 1397

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

بارثاوا / رزاقی بهار ، علی، صاحب امتیاز
[نشریه]  نمایش شماره پیایندهای این نشریه 
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهرزاقی بهار ، علی، صاحب امتیاز
عنوان :بارثاوا
عنوان موازی :ماهنامه تئاتر ، سینما و ادبیات
ناشر:شرکت نشر گستر امروز
سال نشر :1395

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

مبادی مباحث کارشناسی طراحی گرافیک در ارتباط تصویری : زبان و بیان تصویر (1397) / مبادی مباحث کارشناسی طراحی گرافیک در ارتباط تصویری
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهمبادی مباحث کارشناسی طراحی گرافیک در ارتباط تصویری
عنوان :مبادی مباحث کارشناسی طراحی گرافیک در ارتباط تصویری : زبان و بیان تصویر
تکرار نام مولف :مصطفی اسدالهی ویراستار صوری- زبانی فرید مصلحی‌مصلح‌آبادی
ناشر:تهران : فاطمی
سال نشر :1397
صفحه شمار:[131] ص
ویژگی :مصور (بخشی‌رنگی)
شابک/شاپا978-6-226-01113-6
قیمت :220000 ریال
رده‌بندی کنگره :P93/5 ‭/‭‮الف‬45ز2 1397

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

تجزیه و تحلیل آثار هنرهای تجسمی (1384) / جنسن ، چارلز آر (1949 - م)، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهجنسن ، چارلز آر (1949 - م)، نویسنده
عنوان :تجزیه و تحلیل آثار هنرهای تجسمی
تکرار نام مولف :چارلز جنسنترجمه بتی آواکیان
ناشر:تهران : سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت‌)
سال نشر :1384
فروست :سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت‌) ؛ 919
صفحه شمار:هفت‌، 159 ص
ویژگی :مصور (بخشی رنگی‌)، جدول‌، نمودار
شابک/شاپا978-964-459-965-1
قیمت :11000 ریال
رده‌بندی کنگره :N380 ‭/چ9ت3 1384

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

The study of language (2006) / Yule ، George (1947-)، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهYule ، George (1947-)، نویسنده
عنوان :The study of language
تکرار نام مولف :George Yule
ویرایش :3rd ed
ناشر:Cambridge, UK : Cambridge University Press
سال نشر :2006
صفحه شمار:x, 273 p
ویژگی :ill
ابعاد :26 cm
شابک/شاپا0521543207 (pbk.)
رده‌بندی کنگره :P107 .Y85 2006

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

6. bienale ilustracii Bratislava : [zbornik] : medzinarodne sympozium BIB 2017 : tema: "Umenie verzus komercia", Uloha umeleckej ilustrackej v dnešnom svete komercie, Originalne a nekonvenčne strategie ilustratorov = 26th Biennial of illustrations Bratislava : [miscellany] ; [fotografie Maria Baloghova] / [zostavovatel'ka Viera Anoškinova] ; [preklad Martina Haugh] (2017) / Bienale ilustracii (26 ; 2017 ; Bratislava)، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهBienale ilustracii (26 ; 2017 ; Bratislava)، نویسنده
عنوان :6. bienale ilustracii Bratislava : [zbornik] : medzinarodne sympozium BIB 2017 : tema: "Umenie verzus komercia", Uloha umeleckej ilustrackej v dnešnom svete komercie, Originalne a nekonvenčne strategie ilustratorov = 26th Biennial of illustrations Bratislava : [miscellany] ; [fotografie Maria Baloghova] / [zostavovatel'ka Viera Anoškinova] ; [preklad Martina Haugh]
تکرار نام مولف :Bienale ilustracii (26 ; 2017 ; Bratislava)
ناشر:Bratislava : Bibiana
سال نشر :2017
صفحه شمار:233p
ویژگی :fotografie, portréty
رده‌بندی کنگره :‭ND1135 .B72 2017

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

National College of Arts Lahore : NCA undergrad degree show 2016 (2016) / National College of Arts، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهNational College of Arts، نویسنده
عنوان :National College of Arts Lahore : NCA undergrad degree show 2016
تکرار نام مولف :National College of Arts
ناشر:Lahore Design & Research Centre, National College of Arts
سال نشر :2016
صفحه شمار:1v. various pagings
ویژگی :مصور (رنگی)
رده‌بندی کنگره :‭NC 998.4 .A78 2016

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

Amazing Slovakia (2017) / Kulisev, Filip، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهKulisev, Filip، نویسنده
عنوان :Amazing Slovakia : Slovakia
تکرار نام مولف :Filip Kulisev
ناشر:Bratislava, Amazing Planet
سال نشر :2017
صفحه شمار:103p
ویژگی :مصور (رنگی)
رده‌بندی کنگره :‭DB 2711 .S56 2017

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

هنر و زیبایی از نگاه مبانی فقه اجتهادی (1375) / جناتی ، ابراهیم، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهجناتی ، ابراهیم، نویسنده
عنوان :هنر و زیبایی از نگاه مبانی فقه اجتهادی : فقه و اصول
تکرار نام مولف :محمد ابراهیم جناتی
ناشر:اداره کل امور فرهنگی و هنری
سال نشر :1375
صفحه شمار:69ص
ویژگی :مصور
رده‌بندی کنگره :‭BP 232/82 ‭/9ج 8ه 1375

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

اقبال و اندیشه‌های دینی غرب معاصر (1382) / معروف ، محمد، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهمعروف ، محمد، نویسنده
عنوان :اقبال و اندیشه‌های دینی غرب معاصر
تکرار نام مولف :نوشته محمد معروفترجمه محمد بقایی (ماکان‌)
ناشر:تهران : قصیده‌سرا
سال نشر :1382
فروست :(دین و عرفان ؛ 12)
صفحه شمار:ص 304
شابک/شاپا978-964-7675-70-3
قیمت :21000ریال
رده‌بندی کنگره :BP233/7 ‭/‭‮الف‬7م6 1382

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

راهنمای بکارگیری استاندارد حسابداری شماره 9. حسابداری پیمانهای بلندمدت (1386) / بزرگ اصل ، موسی (1348 -)، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهبزرگ اصل ، موسی (1348 -)، نویسنده
عنوان :راهنمای بکارگیری استاندارد حسابداری شماره 9. حسابداری پیمانهای بلندمدت
تکرار نام مولف :موسی بزرگ‌اصل
ناشر:تهران : سازمان حسابرسی، مدیریت تدوین استانداردها
سال نشر :1386
فروست :سازمان حسابرسی ؛ 185
صفحه شمار:[چ]، 70، چ‌ص
ابعاد :21×28 س م
شابک/شاپا978-964-8734-31-7
قیمت :10000ریال
رده‌بندی کنگره :HF5626 ‭/ب4ر24 1386

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

صفحه بعدی